جغرافیا

جفرافیای Hautes-Vosges

جنگل، کوه و دریاچه!

وُژ رشته کوه‌ فرسایش‌یافته قدیمی‌ای است که در طول شکل گیری رشته کوه آلپ دوباره پدیدار شد. این کوه‌ها گذشته خود را به واسطه چشم‌اندازهای متضاد، با جاذبه‌های بیولوژیکی و زیست محیطی بسیار باارزش یادآوری می‌کنند.

در این میان، اُت وُژ میراث شکننده و با ارزشی برای همه است که علاقه به آن از مرزهای منطقه‌ای و بین‌المللی فراترمی‌رود.

اُت وُژ در حدود ۲۵۰۰۰ هکتار و ۶۵ شهر و ۴ شهرستان را پوشش می‌دهد. به این ترتیب در اطراف Lac Blanc (دریاچه سفید) به دیدار چشم‌اندازهای اروپای شمالی می‌رویم که معمولاً در نروژ، ایرلند و اسکاتلند دیده می‌شوند؛ مانند گل‌ها و میوه‌های جنگلی ویژه آن مناطق و همچنین مناظر کوه‌های آلپ در اونک (Hohneck) با یخچال‌ها و دشت‌های طبیعی اُت شُم (Hautes-Chaumes).