شهر Bussang

شهر بوسان (Bussang) فرانسه با جمعیتی حدود ۱۵۰۰ نفر واقع در بلندی‌های پوشیده از درخت ووژ در تقاطع آلزاس (Alsace) و فرانش-کنته (Franche-Comté) است.

در اینجا با طبیعت بکر و امکانات مختلف این شهر بیشتر آشنا شوید.